4.11.11

Weerstand tegen groene stroomdoortocht

In Zeebrugge en Damme rijst het protest tegen plannen van de beheerder van het hoogspanningsnet, die elektriciteit uit zee in het distributienet wil brengen. Vooreerst is er zeer grote tegenstand van de bewoners van de Strandwijk en de Stationswijk in de kustgemeente rond de voorgenomen bouw van een gigantisch groot elektriciteitsstation op de hoek van Baron de Maerelaan en de Kustlaan. Ook wil Elia een tweede installatie op het vlakbij gelegen militair domein. In Damme verzet men zich tegen de geplande hoogspanningsleiding, die over het grondgebied van de gemeente zou worden aangelegd om Zeebrugge met Zomergem te verbinden. Vrijdag werden op het Damse stadhuis door het actiecomité liefst 785 bezwaarschriften overhandigd aan burgemeester Bisschop.