31.10.11

Groot volksprotest tegen de antirookterreur

Maandagavond is de bedreiging die de anti-rookwetgeving vormt voor het voortbestaan van de Rokersclub in Heist uitgemond in een waar volksprotest. Een honderdtal sympathisanten is in de loop van de avond naar Café De Ferrybank afgezakt. De plaats waar de leden van de Rokersclub “De Ware Vrienden” op een winterse maandagavond al decennia lang hun lange stenen pijp stoppen om te proberen zo lang mogelijk de vlam in een plukje tabak te houden. Het was er op slag zo druk als tijdens de kermisdagen. Het werd echter een vergeefs wachten op de controleurs van de “rookpolitie”. Hun aangekondigde bezoek ging in rook op. Ondertussen maakten onder de vele aanwezigen ook heel wat plaatselijke politici hun opwachting. Een goed woord over de draconisch opgedrongen wetgeving was nergens te horen. Wèl lijkt er hoop te zijn dat er in Brussel toch een matiging van het rookverbod wordt overwogen, omdat er bij de bevolking geen draagvlak is. “Eerst zien en dan geloven” was echter de algemene teneur. In het stamcafé van de prijsrokers was ook de mediabelangstelling enorm. Het was via de media, facebook, kranten, internet en de lokale omroep dat het lot van de rokersvereniging onder de wijde aandacht was gebracht. Ook de regionale tv-omroep Focus was present met een ploeg. Ondermeer werd de 82-jarige uitbater André Serreyn geïnterviewd. Het gevoel was, dat de overheid met algemene ongenuanceerde maatregelen, zoals het rookverbod zich blindstaart op de voordelen, maar geen oog heeft voor het nadeel dat ze de lokale gemeenschap berokkenen. De hoge heren in Brussel zijn te wereldvreemd om te begrijpen dat ze vooral de ouderen door het wegnemen van de vrije keus nog meer isoleren dan reeds het geval is. De drukkingsgroepen die zonder draagvlak allerlei wetten en gemanipuleerde uitvoeringsbesluiten weten door te drukken blijken het grote fundamentalistische kwaad in onze maatschappij te zijn.