30.10.11

Dertigste Bevrijdingszendamateurstation

De komende dagen verlenen de Knokke-Heistse zendamateurs andermaal hun medewerking aan de Canadese week. Dat gebeurt voor het 30ste opeenvolgende jaar. “Door het Instituut voor Post en Telecommunicatie werd dan ook toestemming verleend om de speciale roepnaam ‘ON30CLM’ te gebruiken”, zegt organisator Bob Dyserinck (ON7DKE). Voor het leggen van contacten via fonie, morse en digitale technieken maken de amateurs gebruik van de VHF- en High Frequency banden. Op die manier trachten ze de hele wereld te bereiken. Geïnteresseerden kunnen het bevrijdingsradiostation “ON30CLM” bezoeken in de lokalen van de amateurs van de “ONZ oost KUST” op de industriezone ’t Walletje 50c in Westkapelle.

Voor de meer ingewijden: op 2 November gaat de ONZ Vriendenronde door van 20:30 tot 21:30 uur op de frequentie 145.475 MHz. Dit jaar worden de ON30CLM operatoren op vrijdag 4 november vanaf 9.30u bijgestaan door mensen van de Luchtmacht. Dan is er ook de UBA Vriendenronde op de clubfrequentie 145.475 MHz. Zaterdag 5 november is voorzien voor de operatoren van de sectie Knokke-Heist. Op zondag 6 november vanaf 10.30u is de sectie Midden West-Vlaanderen te gast.
Verdere info via www.on4clm.be