26.9.11

Oto-akoestische scan bij gemeentepersoneel

Knokke-Heist is van plan om een gehoorscan te laten afnemen bij een reeks personeelsleden. Deze scan is gebaseerd op de techniek van 'otto-akoestische emissies'. Deze visualiseert gehoorschade, nog voor die zichtbaar is op een audiogram. Dus ook ruimschoots voor de persoon in kwestie er zich bewust van is of hinder ondervindt. De scan zal worden afgenomen van mensen die beroepsmatig veel met lawaai te maken hebben. Het gaat om risicogroepen zoals de technische dienst, de brandweer, het waterbedrijf en de dienst feesten. Een en ander gebeurt op vraag van sommige personeelsleden zélf. Indien bij gemeentepersoneel schade is opgetreden, is het van belang dat de betrokken werknemer in de toekomst ook de nodige aandacht hieraan schenkt en zich beschermt tegen overmatige geluidsbelasting. In een 2de fase zullen dan ook bijkomende preventiemaatregelen genomen worden om aangepaste beschermingsmiddelen te voorzien. Eind augustus werd in de badstad op de eerste editie van “Rock Verzet” van de gelijknamige jeugdclub trouwens reeds een gehoorscan uitgevoerd bij een 15-tal jonge vrijwilligers.