29.9.11

Knokke-Heist heeft geen weet van radioactief afval

De vroegere steenbakkerijen in de deelgemeente Knokke bewijzen dat er in de regio inderdaad heel wat geschikte klei in de bodem zit. Maar, noch burgemeester Lippens, noch eerste schepen Maxim Willems zijn echter op de hoogte van het feit dat de Niras zegt, dat de kleilaag “benoorden Knokke” eventueel in aanmerking zou komen voor het stockeren van radioactief afval. Trouwens de klei bij Knokke-Heist zit vlak onder de oppervlakte en lang niet diep genoeg om te kunnen gebruikt worden voor de opslag van nucleaire materialen. Het ziet er naar uit dat de Niras nog verder zal moeten speuren naar een geschikte opslagplaats. Bij onze noorderburen heeft men voor het zoeken naar een definitieve opslag in klei of zoutkoepels honderd jaar uitgetrokken. Ondertussen wordt het materiaal bovengronds gestockeerd bij Covra in Vlissingen.