26.9.11

48u op zee voor kustvissers?

De Vlaamse overheid overweegt om voor de kustvissers de duur van het toegelaten verblijf op zee op te trekken van 24 naar 48 uur. Dit is vooral bedoeld om de garnaalvisserij nieuwe impulsen te geven. Reders in Knokke-Heist en Zeebrugge zijn alvast ingenomen met het voornemen. De maatregel zou tijd- en kostenbesparend werken. Met de huidige brandstofprijzen kost het téveel om op één dag weg en weer naar de visgronden te varen en er de garnaal op te sporen. Anderzijds zal een langere zeereis een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de gevangen vis en garnalen.