3.8.11

Uitbreiding Zwin geen compensatie verdieping Westerschelde

De Europese Commissie dreigt met juridische stappen tegen Nederland als het zijn afspraken over natuurherstel ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde niet nakomt. Dat staat in een brief van het directoraat-generaal milieuzaken. De Europese Unie neemt geen vrede met een gedeeltelijke ontpoldering nabij Vlissingen en een aantal binnen- en buitendijkse maatregelen in plaats van het onder water zetten van de Hedwigepolder. In de brief wordt trouwens benadrukt dat "onmisbare herstelwerkzaamheden" aan het waardevolle estuarium "niet buiten de Westerschelde kunnen worden uitgevoerd". Dit betekent echter eveneens dat de uitbreiding van Het Zwin, dat buiten de Schelde ligt, totaal niet geldt als compensatie voor de verdieping van de zeeweg naar Antwerpen. Dit in tegenstelling tot wat de overheid de gedupeerde landbouwers in Knokke-Heist heeft voorgespiegeld.