31.7.11

Meer parkeerplaatsen in Sluis

Onze buurgemeente Sluis gaat het aantal parkeerplaatsen in de kern van het winkelstadje uitbreiden met minimaal 600 plaatsen. Dat is nodig want op topdagen kunnen de vooral Vlaamse bezoekers hun wagen niet meer kwijt. Dat was onlangs ondermeer het geval op de Belgische nationale feestdag. Volgend jaar worden twee terreinen aangelegd met samen driehonderd parkeerplaatsen. Verder wordt, op zijn vroegst in 2013, het terrein in de Mariahavenpolder, achter het Sluise Walplein, met driehonderd plaatsen vergroot. Die uitbreiding is een particulier initiatief. De gemeente Sluis huurt straks het terrein van de eigenaar. Het ligt ook in de bedoeling om vanaf september het parkeerterrein achter de Rabobank in de weekends te huren en open te stellen. Over uitbreiding met negentig plaatsen op de parkeerplaats bij ToverSluis wordt nog overlegd.