1.8.11

Ontsluitingsweg Heulebrug maakt bezoek aan Sociaal Huis gevaarlijker

De geplande ontsluiting van de Knokke-Heistse deelkern Heulebrug naar de Heistlaan zorgt voor een probleem in verband met de verkeersveiligheid. Sinds het aftakken van de Breed Veertien passeert merkelijk meer verkeer langs het Sociaal Huis. Bezoekers aan het gebouw kunnen vanwege de steunpijlers onder de toren de wagens niet tijdig zien aankomen. Daarom heeft het OCMW aan het gemeentebestuur gevraagd om de 2 bogen onder de toren af te schermen met een leuning zodat de voetgangers verplicht worden het gebouw verlaten via het trottoir aan de zijkant van het complex. Na plaatsbezoek door de verkeerspolitie heeft het College beslist om in afwachting van een architecturaal verantwoorde oplossing voorlopig nadars te plaatsen. Om de chauffeurs attent te maken op de gevaarlijke bocht, werd ook een rood/wit baken aan de voet van de kolom van de gaanderij van het Sociaal Huis geplaatst. Omdat bij de afwerking van de verkeersas Breed Veertien - Bakboord - Heistlaan het verkeer nog zal toenemen, is het de bedoeling om op korte termijn de voorzijde van het Sociaal Huis op een duurzame en esthetische manier te beveiligen voor de voetgangers. Langs de westzijde zal verder nog een stuk trottoir worden aangelegd dat aansluit op een oversteekplaats voor voetgangers.