1.7.11

Stand van zaken wegrenovaties Knokke-Heist

Bij de speelmanrotonde langs de Heistlaan in Heist heeft Luc Lierman, schepen van Openbare Werken, vrijdagnamiddag de stand van zaken opgemaakt van de wegenisvernieuwingen in de badstad. In de loop van 2011 zijn weer heel wat wegen, fietspaden en trottoirs gerenoveerd. Het voet- en fietspad in de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en La Reserve is sinds 1 juli weer toegankelijk. De groenstrook en opritten in de Dahliadreef in Westkapelle zijn afgewerkt. Het voetpad in de Hulststraat is vernieuwd en wordt in het najaar beplant met bomen. De 1ste en 2de fase van de Zwinlaan is beëindigd zodat de laan weer opengesteld is voor alle verkeer. Ook de Meerlaan tussen de Sportlaan en Lispannenlaan is opengesteld. De nieuwe rotonde met kleurrijke figuratieve motieven verwijst er verder naar de designverlichting in Scharpoord, en zorgen voor een opvallende toegangspoort tot de cultuurtempel. Op 1 september start de 2de fase tussen Lispannenlaan en Elizabetlaan. De aannemer die het trottoir in de Nieuwe Hazegrasdijk aanlegt, zal dit werk tegen 8 juli geklaard hebben. De stoep en de rijweg in de Rijkwachtlaan moeten eveneens op 8 juli afgewerkt zijn. De nieuwe rotonde die de wijk Heulebrug veilig doet aansluiten op de Heistlaan wordt vanaf 15 juli opengesteld voor het verkeer. Aquafin werkt de bovenbouw van het nieuwe pompstation in de Albertlaan achter het stadhuis van Knokke tegen 15 juli af. Ook de wegen in de 3de fase van ’t Walletje zijn klaar. De nutsmaatschappijen zijn volop bezig met het leggen van de leidingen. De bouw van een duiker ter hoogte van de Herenweg is voorzien vanaf de 2de helft van augustus. In de verkaveling Duinenwater worden de greppels van de wegen aangelegd en zijn de nutsmaatschappijen volop bezig met het plaatsen van de nutsleidingen. In Wulpenhoek, het nieuwe park met waterbufferbekken ter hoogte van de Zes Bochten, zal de afwerking met kleischelpenpaden klaar zijn tegen 8 juli. Eandis en het Gemeentelijk Waterbedrijf hebben de nutsleidingen in de Fochlaan gesaneerd. De heraanleg van de stoep is gepland voor 5 september. In het najaar van 2011 staan nog de volgende werkzaamheden op stapel. In de Walstraat en de Heesterstraat worden de trottoirs heraangelegd. Verder wordt de riolering aangepakt in de Hermans-Lybaertstraat, het Vlaamspad en de Fincentlaan. Op het gevaarlijke kruispunt van de Westkapellestraat met de Nieuwstraat komt een verkeersplateau.