2.7.11

Ramskapelle in de ban van Willem Vermandere

Het optreden van Willem Vermandere op de Eerste Avond van Ramskapelle-Kermis is een succes-event geworden. Niet minder dan 350 toeschouwers waren er getuige van dat Vermandere nog steeds in top vorm is als zanger, dichter, rijmelaar en humorist. Het concert werd georganiseerd door de Vrienden van het 'For Freedom Museum' met hulp van een hele reeks sponsors en medewerkers. De initiatiefnemers kijken nu tegen de zware opgave aan om volgend een waardige opvolger te vinden voor de Eerste Avond van Ramskapelle-Kermis 2012.