30.6.11

Extra ophalingen restafval in Knokke-Heist

Vanaf 1 juli tot 31 augustus worden de bruine restafvalzakken op de volledige zeedijk élke dag opgehaald. Dat gebeurt vanaf 3 uur ’s nachts. In de rest van de rode zone zijn in juli en augustus de ophalingen van restafval op maandag, donderdag én zaterdag. Die ophaling wordt uitgevoerd onmiddellijk na die op de zeedijk, dus heel vroeg in de morgen. Daarom vraagt het gemeentebestuur van Knokke-Heist om in de rode zone 's zomers het afval de avond voordien buiten te zetten. Dit dient zo laat mogelijk te gebeuren ten einde de meeuwen niet aan te trekken.