6.7.11

Senioren blazen kustvastgoed nieuw leven in

Volgens het magazine Trends gaan de appartementen aan de kust vlot van de hand, mede dankzij de vele gepensioneerden die er permanent gaan wonen of er hun tweede verblijf hebben. De gemiddelde leeftijd van de kustbewoner is 46 jaar en dat is de hoogste van het land. In 2010 is Koksijde zelfs de eerste Belgische gemeente geworden waar de gemiddelde leeftijd boven het symbolische getal 50 uitgestegen is. Een andere zorg voor de lokale overheden is dat de kustgemeenten af te rekenen hebben met een exodus van de 23- tot 28-jarigen terwijl de ‘medioren’ (50-64 jaar) en de ‘jonge senioren’ (65-79 jaar) oververtegenwoordigd zijn. In zes kustgemeenten overtreft het aantal tweede verblijven nu al het aantal residentiële woningen. Die verouderende bevolking houdt een aanzienlijke troef achter de hand: haar koopkracht. In Koksijde liep het aantal transacties dat vorig jaar op het appartementensegment opgetekend werd op tot bijna het dubbele van buurgemeente De Panne (700 tegenover 380). Alleen Knokke-Heist (992) en Oostende (1088) deden het in absolute cijfers beter.