8.7.11

Satellietverklikkers voor vissersvaartuigen goedgekeurd

Op voorstel van minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gehecht aan de installatie van satellietvolgapparatuur en het elektronisch registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen. Het besluit komt tegemoet aan een Europese verplichting. De lidstaten dienen nationaal te voorzien in procedures wanneer deze systemen zouden uitvallen. Ook moeten ze bepalingen vastleggen om de authenticiteit van de elektronische gegevens te garanderen. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij, daarna gaat het naar de Raad van State.