6.7.11

Parkeerdrukte maakt werk thuiszorgverstrekkers extra moeilijk

In Knokke-Heist en de andere badplaatsen wordt het werk van de thuiszorgverstrekkers ’s zomers extra moeilijk. Dat heeft te maken met de parkeerdruk aan de overvolle kust. Soms is het volgens de zorgverstrekkers van 'Solidariteit voor het Gezin' bijna onmogelijk de patiënten tijdig te verzorgen. Elke badplaats heeft zijn eigen parkeerregels en "niemand ziet nog het bos doorheen de bomen". Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd maatregelen te nemen zodat thuisverzorgers in de toekomst zo weinig mogelijk tijd en geld moeten besteden aan het zoeken naar parkeerplaatsen en het betalen van dure parkeerkaarten. Zo kunnen ze zich voluit wijden aan de zorgverlening.