12.5.11

Meer capaciteit voor spoor naar Knokke-Heist (?)

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, zal maandag starten met de werken aan de spoorvertakking aan de Blauwe Toren. De bestaande situatie zal vervangen worden door een ongelijkgrondse vertakking door middel van een viaduct voor één spoor. Hierdoor kunnen de capaciteit en de regelmaat van het spoorverkeer op de spoorlijn tussen Brugge en Knokke-Heist gevoelig verhoogd worden zonder uitbreiding van de sporen. Of de werken vertragingen zullen opleveren voor het treinverkeer van en naar de badstad werd door Infrabel niet meegedeeld. De laatste dagen was het trouwens weer raak met de vertragingen op de lijn naar Knokke-Heist.