11.5.11

Kennisgevingsnota Casinosite ligt tot 10 juni ter inzage

Voor geïnteresseerden ligt de kennisgevingsnota voor het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) i.v.m. de Casinosite nog tot 10 juni ter inzage. Dat is het geval in Knokke-Heist, Damme, Brugge en Brussel. Het RUP werd door het Autonoom Gemeentebedrijf voor StadsOntwikkeling (AGSO) voorbereid. Het betreft een wijziging van het gewestplan Brugge-Oostkust en deels van het BPA Wijk Casino. Het opmaken en de goedkeuring van het MER zal zowat 6 tot 9 maanden in beslag nemen. Pas daarna zal een voorstel tot voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De procedure zal uiteindelijk uitmonden in een ontwerp van RUP dat in openbaar onderzoek wordt gesteld. Enkel als dat gebeurd is krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaren in te dienen. De verwachting is dat alle administratieve procedures zullen afgerond zijn tegen eind 2012, met inbegrip van de keuze van de uiteindelijke investeerder, zodat met de bouw kan gestart worden in het voorjaar van 2013. Het bouwen zelf zal twee tot drie jaar in beslag nemen. Intussen werden reeds twee kandidaten investeerders geselecteerd die voldoende technisch en financieel bekwaam zijn om het project te realiseren. Zij zullen in de loop van september een zogenaamd 'bidbook' ontvangen, dit is het lastenboek op grond waarvan een offerte moet worden uitgebracht. Ondertussen staat het huidige Casino in de steigers voor een opknapbeurt...

Foto: Fred van Soomeren