9.5.11

Het gaat iets beter met de boomkikker

Ondanks de recente droogte gaat het redelijk goed met de boomkikkerpopulatie in het grensgebied tussen Knokke en Retranchement. Het aantal boomkikkers lijkt toe te nemen en ook het leefgebied groeit. De kikker kwam tot voor kort enkel voor in een viertal van elkaar geïsoleerde gebieden in onze grensregio. Vooral Het Zeeuwse Landschap heeft de voorbije jaren geprobeerd die populaties met elkaar in contact te brengen. Vooral via de Willem Leopoldpolder lijkt dat te lukken. Aan onze kant van de grens ontfermt Natuurpunt zich over deze bedreigde diersoort.