7.4.11

Westkapellestraat wordt veiliger gemaakt

De bocht in de Westkapellestraat, vóór de afslag naar Westkapelle, wordt veiliger gemaakt. In het gevaarlijke straatdeel wordt namelijk vaak te snel gereden. Vorig jaar werden bij de bocht vier weken lang snelheidsmetingen uitgevoerd. Daarbij werden ongeveer 32.000 wagens gecontroleerd. De gemiddelde snelheid van 85 % van de auto's bedroeg 72 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 115 km. Reden genoeg om maatregelen te nemen. De hele Westkapellestraat krijgt een geschilderde randmarkering. In de bochten wordt het tracé geaccentueerd door het aanbrengen van een doorlopende aslijn. De bochten bij het naderen van Westkapelle worden verder uitgerust met reflecterende glasbollen en rood-witte bakens.