6.4.11

Sluisstraat blijft maand langer afgesloten

De Sluisstraat tussen de Natiënlaan en de Koekoekstraat zal nog tot eind april afgesloten blijven. Dat is een maand langer, dan de drie weken die voor de werken waren uitgetrokken. Een aannemer is er in opdracht van Aquafin bezig met de aanleg van een persleiding naar het nieuwe pompstation aan de Zwinvaart op de hoek van Hoekestraat en Natiënlaan. Daarbij wordt een sleuf gegraven, waardoor de Sluisstraat ter hoogte van kilometerpaal 1 onderbroken is. Momenteel moeten nog een aantal wijzigingen aan de doorsteek uitgevoerd worden. Het verkeer uit Knokke moet dus nog tot eind deze maand een kruispunt verder inslaan en dan gebruik maken van de Ringweg/Dudzelestraat N376 tussen Westkapelle en Sluis.