6.4.11

Eerste schip uit Japan wordt al voor de kust gescreend op radioactiviteit

In de derde week van april wordt in Zeebrugge het eerste schip verwacht dat na de kernramp vanuit Japan naar Europa is vertrokken. In dat verband werd in onze kusthaven een vergadering belegd met alle betrokken partijen. Naast het havenbestuur, de douane, de scheepvaartpolitie en het loodswezen waren ook de scheepvaartbedrijven, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Japanse ambassade vertgegenwoordigd. Tijdens de vergadering bleek dat er op basis van de huidige informatie geen reden tot bezorgdheid is over schepen en ladingen uit Japan. In Zeebrugge worden vooral Japanse auto’s gelost en in mindere mate containerladingen. Door de aanwezigheid van het Megaports-systeem worden containers bij aankomst sowieso door de douane met een vaste installatie op radioacitiviteit gescand. Belangrijke elementen zijn ook dat Zeebrugge niet verbonden is met havens die in de onmiddellijke omgeving van Fukushima liggen. Maar om de eventuele ongerustheid bij het havenpersoneel zo veel mogelijk weg te nemen werden enkele praktische beslissingen genomen. Zo zal het eerste schip dat na de ramp uit Japan vertrok en op 23 april in Zeebrugge zal aanleggen, reeds op zee worden gecontroleerd op de aanwezigheid van verhoogde radioactiviteit. Aan de kade gebeurt een verdere controle met geigertellers. Na de screening van het eerste schip zullen nog steekproeven gebeuren op schepen uit Japan die later in de Vlaamse havens aanleggen. Ook werd aan de vertegenwoordigers van de Japanse ambassade gevraagd of de Japanse overheid en/of de exportbedrijven werk kunnen maken van een officieel certificaat dat de veiligheid van het schip en de lading bij vertrek uit Japan kan garanderen. * Op de website van de Japanse ambassade (http://www.be.emb-japan.go.jp/english/index.html ) kan iedereen trouwens terecht voor de laatste metingen.