13.4.11

Vlotter verkeer tussen Knokke-Heist en de rest van de kust?

Met een kwarteeuw vertraging wordt een eenvoudige ingreep gepland die het verkeer tussen Knokke-Heist en de rest van onze kust vlotter moet laten verlopen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft namelijk een opdracht uitgeschreven voor het aanbrengen van “Dynamische signalisatie aan de Visart- en Van Dammesluis” in Zeebrugge. De signalisatie moet bestuurders in de toekomst wijzen op de alternatieve route via de beschikbare brug. Zo zal verhinderd worden dat chauffeurs wachten voor een opgehaalde brug en een file veroorzaken voor de andere weggebruikers. Bij de Visartsluis is er een bijkomend probleem. De alternatieve route loopt namelijk over de oude Straussbrug. Vrachtwagens breder dan 2,6 m kunnen namelijk geen gebruik maken van deze brug. Daarom worden in beide richtingen parkeerplaatsen voorzien voor het breed vervoer. Zo wordt voorkomen dat deze brede vrachten de weg versperren. Het is onbegrijpelijk dat nu pas werk wordt gemaakt van deze eenvoudige oplossing. Dit had 25 jaar geleden al kunnen gebeuren, zij het dan niet bij middel van LED-borden. Eveneens onbegrijpelijk is dat bij de bruggen wèl een bord staat "bij opgehaalde bruggen gelieve de motor af te leggen"!! Trouwens een startdatum voor het aanbrengen van de alternatieve verwijzingsborden is er momenteel nog niet.