11.4.11

Pioniersrol voor Knokke-Heist ivm ‘slimme meters’

In het kader van een tweede onderzoeksproject rond digitale verbruiksmeters speelt Knokke-Heist straks een pioniersrol. Elektriciteitsmaatschappij Eandis wenst het onderzoek uit te breiden met de plaatsing van 40.000 slimme meters in een 14-tal Vlaamse gemeenten, waaronder ook de badstad. Slimme meters zijn digitale verbruiksmeters die in twee richtingen communiceren. Er gaat data van en naar de verbruiker. En dat gebeurt van op afstand en op elk gewenst moment. De plaatsing van de elektronische verbruiksmeters zal eind volgend jaar starten in Duinbergen. Om die plaatsing zo vlot mogelijk te laten verlopen, bezoekt Eandis alle inwoners vooraf om de huidige meteropstelling in kaart te brengen. Die voorbereidende bezoeken starten in de eerstkomende weken. Vooraf krijgen de bewoners van Eandis een brief met een folder waarin toelichting wordt verstrekt over het project. De medewerkers van Eandis komen vervolgens langs om enkele technische gegevens te noteren (bv. metertype, precieze opstelling, afstand tussen elektriciteits- en aardgasmeter) en om foto's te nemen. Dat bezoek neemt ongeveer een half uur in beslag. Het resultaat van dit plaatsbezoek wordt schriftelijk aan de bewoners meegedeeld. Indien er aanpassingwerken nodig zijn, dan zullen die worden uitgevoerd vanaf de tweede helft van dit jaar. Zowel het voorbereidende bezoek als de eigenlijke installatie van de nieuwe meters is kosteloos.