13.4.11

Nieuwe zwembadrotonde in Knokke wordt heraangelegd

De nieuwe rotonde, die de Knokkestraat aansluit op de verkaveling Duinenwater en het toekomstige zwembad, wordt volgende maand heraangelegd. De toplaag van het verkeersplein wordt afgefreesd en vervangen door een verse asfaltlaag, die de juiste helling heeft, conform het bestek. Tijdens de werken, die op dinsdag 3 mei beginnen, zal het doorgaand verkeer in de Knokkestraat onderbroken worden. Het fietsverkeer zal geen hinder ondervinden. Voor de hulpdiensten zal er een prioritaire route met stilstaan-en parkeerverbod voorzien worden. Die loopt via de Goudsbloemenlaan en Asterstraat. De werken zouden tegen vrijdag 13 mei moeten klaar zijn.