11.3.11

Zeebrugge aan de start van een nieuw decennium

‘Zeebrugge aan de start van een nieuw decennium’ is de titel van een presentatie die door havenvoorzitter Coens wordt gehouden. Daarin wordt naar de toekomst gekeken en ook de balans geschetst voor onze kusthaven in de voorbije tien jaar. In die tijdspanne groeide het behandelde goederenvolume van 30 naar 50 miljoen ton. Verder evolueerde Zeebrugge van een ferryhaven naar een haven, met naast ferryverkeer, ook groeiende belangen in de containertrafiek, de automotive, de gasoverslag, de breakbulk, de bulk, de voeding en de logistiek. Diversificatie biedt immers de beste garantie op een evenwichtige uitbouw van de haven. Met het Verenigd Koninkrijk nog steeds als belangrijkste handelspartner, heeft Zeebrugge gaandeweg haar maritiem netwerk verruimd naar Noord- en Zuid-Europa en vooral ook Azië. Daarnaast werd op 10 jaar tijd werd 250 ha havengebied commercieel ingevuld en kon het contingent havenarbeiders worden uitgebreid van 1.000 naar 1.500 dokwerkers. De scheepvaart en de logistiek hebben de komende jaren echter nieuwe uitdagingen voor de haven in petto. Zo zet de schaalvergroting zich door, met allerlei gevolgen voor Zeebrugge. In het licht van dit alles heeft het havenbestuur enkele beleidsprioriteiten voorop gesteld in haar Actieplan voor 2011. Die worden op woensdag 23 maart om 20u toegelicht door havenvoorzitter Joachim Coens in de aula van Grootseminarie, Potterierei 72, Brugge.