10.3.11

MBZ vraagt vergunning voor uitbreiding Zeebrugse LNG Terminal

Het Zeebrugse havenbestuur heeft een Klasse 1 vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van de ligplaats voor LNG schepen in de voorhaven. Dat heeft burgemeester Moenaert vrijdag bekend gemaakt. Het gaat meer bepaald om de uitbreiding van de ligplaats aan de oostelijke zijde van het LNG-dok tot 270.000 m³ of 134.000 ton LNG laadcapaciteit. Verder wordt de exploitatie aangevraagd van een 2de ligplaats voor LNG-schepen aan de westelijke zijde met 217.000 m³ of 106.000 ton LNG laadcapaciteit.

De vergunningsaanvraag ligt van 12/03/2011 t.e.m. 10/04/2011 ter inzage bij de dienst Leefmilieu, Walweinstraat 20, 8000 Brugge, elke werkdag van 8 uur 30 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur. In die periode kan men bezwaren en opmerkingen indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge of bij de dienst Leefmilieu.