11.3.11

Onderhoudswerk in Zegemeer van start

In Knokke zijn de onderhouds- en aanpassingswerk aan het Zegemeer gestart. Een en ander houdt verband met de realisatie van het project La Réserve. Men wil de waterkwaliteit in het Zegemeer verbeteren en een meer gevarieerde oever- en moerasvegetatie ontwikkelen. In het weekend worden bomen en takken die in het meer liggen alvast verwijderd. Ze worden via een ponton op het droge gebracht. Later zal op een aantal plaatsen riet worden aangeplant. Dat moet helpen zorgen voor een betere waterkwaliteit en ook een habitat creëren voor streekeigen vogels. De kosten zijn ten last van La Réserve. Na de heraanleg wordt het Zegemeer kosteloos overgedragen aan het gemeentebestuur. Na de bouwwerkzaamheden aan hotel en appartementen van La Réserve wordt verder het pad ter hoogte van het project hersteld. Dat moet een volledige rondgang van het Zegemeer weer mogelijk maken.