16.2.11

Natuurpunt kant zich tegen Ecohotel in Het Zwin

Volgens een mededeling van Natuurpunt kant de volledige natuurbehoudsector in Vlaanderen zich tegen de plannen om in het Provinciaal natuurpark Het Zwin een zogeheten ecohotel te bouwen. Een dergelijk jeugdhotel moet groepen jongeren in staat stellen de natuur in het gebied ook te beleven op momenten dat het natuurreservaat gesloten is. Volgens Natuurpunt is Het Zwin een van de laatste grote, aaneengesloten natuurgebieden in de regio en ook een van de laatste stiltegebieden. Een hotel zou dat allemaal op de helling zetten. Het feit dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist de grootste vragende partij is spreekt boekdelen zegt Natuurpunt. De badstad zou haar financiële bijdrage aan het bezoekerscentrumproject zelfs koppelen aan de realisatie van de verblijfsaccommodatie. Natuurpunt meent dat er andere plaatsen aan de rand van het ruimtelijk beschermde duingebied beter geschikt zijn voor de bouw van een ecohotel. In dat verband worden de sites van de voormalige vlindertuin of de vroegere rijkswachtkazerne en het oude schooltje langs de Rijkswachtlaan aangestipt.