16.2.11

Knokke-Heist steunt straat- en wijkfeesten

Ook dit jaar verschaft Knokke-Heist weer logistieke steun aan de organisatoren van straat- en wijkfeesten. Steeds meer wijk- en buurtcomités pakken vooral tijdens de zomermaanden uit met gezellige openluchtactiviteiten. Volgens het gemeentebestuur is dat een goeie zaak, omdat het de verstandhouding en solidariteit onder buren bevordert. Vorig jaar vonden in Knokke-Heist 20 dergelijke buurtevenementen plaats. In tegenstelling tot de meeste andere Vlaamse gemeenten hoeven de verenigingen en buurtcomités in de badstad voor het gebruik van tenten, podia, tafels en stoelen geen huurgeld te betalen. Meer nog, de gemeentelijke werklui komen het materiaal zelfs gratis leveren en opstellen. Dat heeft de gemeente vorig jaar ruim 14.000 euro gekost. Het schepencollege ziet deze uitgave als een gezonde investering in sociaal welzijn en een ideaal middel tegen eenzaamheid en verzuring binnen de lokale gemeenschap.


Het is aan te raden om op tijd (de verplichte) toelating te vragen voor het organiseren van dat soort evenementen, of het nu gaat om een rommelmarkt, een barbecue, volksvermaak, ... ook al omdat wie eerst aanvraagt, de beste kans maakt om gemeentelijk feestmateriaal te kunnen lenen. Over hoe zo'n aanvraag in zijn werk gaat, leest u alles op deze webpagina.