18.2.11

Meldpunt vossenschade voor Knokke-Heist

Ten einde informatie te verzamelen, die uiteindelijk tot een oplossing van de vossenproblematiek moet leiden, beschikt Knokke-Heist nu over een meldpunt waar men schadegevallen kan opgeven. Het registratiepunt werd opgezet in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Over heel Vlaanderen en ook over de grens in Zeeuws-Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten komen binnen over schade aan pluimvee. Het nieuwe meldpunt moet bijdragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek. Men kan de schadegevallen melden via deze link.