14.12.10

Novemberzondvloed ook voor Knokke-Heist erkend als ramp

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft meegedeeld dat de langdurige regenval en overstromingen tussen 11 en 17 november erkend worden als ramp. In het Belgisch Staatsblad zijn in dat verband de nodige besluiten verschenen. De geografische uitgestrektheid van deze ramp omvat in onze regio de gemeenten Knokke-Heist, Damme, Zuienkerke en Brugge. De geteisterden hebben tot 31 maart 2011 de tijd om een aanvraag tot financiële tegemoetkoming in te dienen bij de dienst Rampenschade. De nodige aanvraagformulieren en de bijhorende informatiebrochure zullen ter beschikking liggen bij de gemeentebesturen. In Knokke-Heist wordt een coördinator aangesteld die goed op de hoogte is van de te volgen procedure en die behulpzaam kan zijn bij het invullen van de noodzakelijke documenten.


De aanvraag tot financiële tegemoetkoming dient aangetekend verstuurd te worden aan:
De Gouverneur van West-Vlaanderen
Federale Diensten - Rampenschade
FAC Kamgebouw
K. Albert I – laan 1/5 bus 6
8200 Brugge