17.12.10

Archeologische boringen in Westkapelle

Als voorbereiding voor de aanleg van de havenrondweg A11 zal in Westkapelle archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Langs het hele traject van de nieuw aan te leggen verbindingsweg zullen deze maand nog manuele proefboringen gebeuren door een groepje archeologen. Volgend jaar zullen op geschikte plaatsen proefsleuven gegraven worden. Het gaat hier om lange greppels van 2 meter breed en 50 cm diep die met een kraanmachine worden getrokken. Hier en daar worden ook diepere peilputten gegraven. Op akkers zal enkel gewerkt worden op momenten waarop geen beplanting aanwezig is. De locaties van de proefsleuven worden zodanig gekozen dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de eigendommen. De boringen en opgravingen worden uitgevoerd door Raakvlak, de intergemeentelijke dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland.