14.12.10

Rioolbreuk in Marktstraat in Heist

Op de hoek van de Marktstraat en Bondgenotenlaan in de deelgemeente Heist heeft zich een rioolbreuk voorgedaan. De opdracht om dit te herstellen is reeds overgemaakt aan de daartoe aangestelde aannemer. Verkeer in de Marktstraat tussen de Molenstraat en de Bondgenotenlaan is tijdelijk niet mogelijk. Het herstel van de rioolbreuk zal nagenoeg een week in beslag nemen.