8.7.10

Na de zomer start in Knokke de aanleg van het bergingsbekken Wulpenhoek

Op maandag 20 september wordt langs de Nieuwstraat in Knokke gestart met de aanleg van het waterbergingsbekken Wulpenhoek. Dat gebeurt ter hoogte van de voormalige brasserie "De Zes Bochten". De werken worden uitgevoerd door de firma Haezebrouck uit Brugge. De uitvoeringstermijn bedraagt 60 werkdagen. Rondom het bergingsbekken komt ook een wandelpad, voorzien van parkverlichting. De kosten voor de aanleg van het waterbufferbekken werden eerder geraamd op 740.000 euro. Verder zal men in de groenzone naast de Nieuwstraat een nieuwe drinkwaterleiding aanleggen. In de 2de helft van november wordt in Wulpenhoek ook nog een geboortebos aangeplant.