7.7.10

Kustburgemeesters helpen orde op zaken stellen voor 'billekarren'

Door de federale fietsambtenaar werd een onderzoek gedaan naar de veiligheid van de kustrijwielen. Dat werd besproken in het overlegplatform van de kustburgemeesters. De Gouverneur stelde dat het belangrijk is dat de badplaatsen een eigen beleid zouden ontwikkelen, afgestemd op het specifiek karakter van iedere kustgemeente. Door de burgemeesters werd nu afgesproken dat er een hoffelijkheidscampagne zal worden uitgewerkt. Daarbij zullen de gedragscodes nader worden uitgewerkt in de eerste plaats voor de gebruikers van de kustrijwieltuigen. Ook de verhuurders spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kan er duidelijker aangeduid worden waar deze voertuigen kunnen rijden en waar niet. In dit kader zou er ook een circuit voor de kustrijwieltuigen kunnen uitgewerkt worden. Wandelaars moeten ook gescheiden worden van de kustrijwieltuigen. De gebruikers kunnen nog beter gewezen worden op de verkeersregels en op het feit dat een billekar volgens de verkeerscode geen “fiets” is. Ook naar signalisatie toe kunnen acties ondernomen worden : de naam van de verhuurder achteraan op de kustrijwielen aanbrengen, een regelgeving van de wegcode aanbrengen op het winkelraam van de verhuurders en/of meegeven met de gebruikers, op het stuur van de kustrijwielen een verklarend bordje aanbrengen met de toepasselijke wegcode… Het is geenszins de bedoeling de kustrijwieltuigen uit het straatbeeld te bannen, daar ze behoren tot het cultureel rijdend erfgoed van de kustgemeenten, maar het aspect veiligheid moet beter tot zijn recht kunnen komen. Er werd afgesproken dat er een subsidiedossier voor alle kustgemeenten door Westtoer op punt gesteld zal worden”.