5.7.10

Het Casino Knokke is 80 jaar oud

Op 5 juli 1930, vandaag precies 80 jaar geleden, werd het Casino Knokke officieel in gebruik genomen. De werken waren een jaar tevoren in oktober gestart. Een ploeg van 120 werklieden werd ingezet om het complex tegen de zomer klaar te krijgen. Het gebouw, met een gevellengte van 60m, werd destijds ontworpen door de jonge architect Léon Stynen. Het Casino was toen één van de mooiste en meest moderne gebouwen van z'n soort aan onze kust. Het complex beantwoordt tegenwoordig echter niet meer aan de noden van de tijd. Ondertussen probeert het gemeentebestuur in de badstad de omstreden plannen van de Amerikaanse architect Holl voor een nieuw Casino verder door af en toe woelige wateren te sturen.