23.1.10

Waterwild kijken tijdens natuurwandeling in Donaaspolder

Komende zondag 31 januari bezoekt Natuurpunt Knokke-Heist tijdens een geleide wandeling het natuurreservaat Donaaspolder. Het reservaat is gelegen in de Robbemoreelpolder. Het gebied bestaat deels uit laaggelegen, vochtige weilanden met enkele poelen en enkele hogergelegen stukken weiland met een paar oude bunkers. De plassen hebben een bijzondere aantrekkingskracht op allerhande waterwild. In deze periode pleisteren dan ook diverse soorten eenden, zoals Wintertaling, Slobeend, Kuifeend en uiteraard de Smient. Het gebied is bovendien ook gekend als late-ganzenweiden voor in hoofdzaak Kolganzen, die als echte ‘vriezeganzen’ in deze weilanden pleisteren. Ook de Blauwe kiekendief, Buizerd, Torenvalk en Slechtvalk worden er regelmatig waargenomen. In het reservaat overwinteren ook tal van watersalamanders die deelnemers onder begeleiding van twee ervaren natuurgidsen beslist te zien krijgen.

Afspraak: om 14u aan de parking oude grenspost

Praktisch: Laarzen noodzakelijk. Verrekijker, warme kledij en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - afd. Knokke-Heist.
Gids: Luc Van Rillaer & Dirk Vantorre - tel. 050/62.35.69 of 050/51.95.04
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.