20.1.10

Knokke-Heist zoekt speelpleinmonitors

Er is goed nieuws voor jongeren die een leuke studentenjob zoeken voor de krokus- en/of paasvakantie. Knokke-Heist zoekt namelijk speelpleinmonitors. De opdracht is als deel van een team te zorgen voor een aangename en speelse vakantie voor kinderen op een creatieve en verantwoorde manier. Men moet 16 jaar zijn op datum van de indiensttreding. Verder dient men een attest Basisvorming Jeugdverantwoordelijke te hebben, toegekend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Bestuur voor Sociaal-Cultureel Werk/dienst Jeugdwerk). Of tenminste 20 jaar zijn op de dag van de tewerkstelling en 2 jaar ervaring hebben als begeleider binnen het erkend jeugdwerk. Of een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs hebben dat tenminste 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming omvat, of ten minste één jaar van deze opleiding met vrucht hebben afgelegd en een stage van ministens 70 uur hebben doorlopen. Wie interesse heeft surft voor 1 februari 2010 naar de website vacature.knokke-heist.be, kies voor de optie Solliciteren voor jobstudent.