2.12.09

Verdieping vaarweg naar Antwerpen blijft onzeker

De derde verdieping van de Westerschelde, die grotere zeeschepen moet toelaten van onze Oostkust naar Antwerpen te varen, is opnieuw onzeker. De Nederlandse Raad van State is er namelijk nog niet van overtuigd dat het baggeren geen schade toebrengt aan de natuur. Brengt het schade toe, dan gaat de verdieping niet door. De bevoegde minister heeft nog maar weinig tijd om met beter onderbouwde argumenten te komen aandraven. Want op 18 december behandelt de Raad van State de bezwaren tegen de verdieping.