1.12.09

De Heistse Oostwinkelvijver is opgekuist en weer op peil

Het water in de vijver in de Heistse wijk Oostwinkel is weer op peil. Dat is te danken aan de overvloedige regenval van de voorbije dagen en aan het feit dat het grondwater dat bij de bouwwerken aan de Noordhinder wordt opgepompt in de vijver wordt geloosd. Door de uitzonderlijk droge zomer was het waterpeil in de vijver fors gedaald. In september moesten brandweer en omwonenden zelfs ingrijpen om vissen uit de modder te bevrijden. Een 50-tal geredde karpers werd vervolgens in de Damse vaart uitgezet. Ook het zwerfvuil, dat in de vijver was gedumpt, is door de gemeentelijke technische diensten verwijderd. Ondertussen blijkt dat de techniek van biologische reductie van het slib de voorbije 2 jaar goede resultaten heeft opgeleverd. Dankzij de bacteriële werking is de geurhinder in en rond de vijver volledig verdwenen.