28.10.09

Veel interesse voor toekomst Ramskapelle

Dinsdagavond was er veel belangstelling voor een infovergadering over de toekomstige uitbouw van Ramskapelle. Liefst 10 procent van de plaatselijke bevolking was present toen burgemeester Lippens het woord nam. Nadien gaf David Van Belle van het provinciebestuur een toelichting over het EFRO-project voor een Leefbare Haven Zeebrugge. Als onderdeel van dat project kan de deelgemeente Ramskapelle rekenen op 40 % Europese subsidie. Jan Van Coillie, directeur Stadsontwikkeling, schetste vervolgens de stedelijke en ruimtelijke toekomst van Ramskapelle. Dat omvat de inplanting van 3 nieuwe verkavelingen waarvan één reeds vergund is. Els Huigens van het Gentse studiebureau 'Fris in het Landschap' gaf tenslotte een uiteenzetting over de inrichting van een groene long met een dorpsboomgaard en speelnatuur voor de kinderen. Tijdens de vraagstelling werd duidelijk dat de inplanting van een groene long in Ramskapelle kan rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking. De aanwezigen uitten vooral hun bezorgdheid over de geluids- en lichtpollutie van de Zeebrugse achterhaven, de aanleg van de toekomstige A11, de verbreding van de kanalen en het gebrek aan een echte bufferzone. Een van de Ramskapellenaars zei dat het onverantwoord was dat kinderen in de grachten zouden spelen omdat die vervuild zijn. Schepen Luc Lierman antwoordde dat volgend jaar Aquafin de riolen van Ramskapelle zal aansluiten op het waterzuiveringsstation. Daarop zei de burgemeester dat hij bij de opening van het project 'Fris in het Landschap' zijn zwembroek zou aantrekken en in het water zou springen. Dat wordt beslist een mediamoment.