29.10.09

Horizon 8300: wetenschappelijke voordracht over de zandbank in Heist

In het kader van de tentoonstelling Horizon 8300 staat een voordracht op het programma over de evolutie van de zandbank voor de kust van Heist West. Die wordt gegeven op dinsdag 10 november om 20u in het Cultuurcentrum Scharpoord. Sprekers zijn Ir. Job Janssens van het waterbouwkundig Laboratorium en Kathy Belpaeme van Geïntegreerd kustzonebeheer. Een deel van de zandbank komt reeds boven water tijdens laagwaterstanden bij springtij. De deskundigen geven onder meer antwoord op de vragen: 'Hoe is die zandbank daar gekomen? En kan er iets aan gedaan worden?'