23.8.09

Scheldesaga: Nederland krijgt pas Vlaams geld bij 'ontpoldering zoals afgesproken'

De Vlaamse regering is niet van plan om 300 miljoen euro aan Nederland te geven, voor nieuwe natuur na de uitdieping van de Westerschelde. Het geld komt er pas als de Hedwigepolder ontpolderd wordt. In het Scheldeverdrag tussen Vlaanderen en Nederland staat dat de Hedwigepolder weer natuurgebied wordt. Maar het Nederlandse kabinet wil dat niet meer. Dat zorgt voor vertraging bij de verdere uitdieping van de Westerschelde. Het einde van het gehakketak is blijkbaar nog niet in zicht.