24.8.09

Knokke-Heist vraagt minister bescherming zilvermeeuwen op te heffen

Vanwege de gigantische overlast die door de zilvermeeuwen veroorzaakt wordt heeft Knokke-Heist aan Vlaams minister Joke Schauvliege gevraagd om de bescherming van die dieren op te heffen. De laatste maanden krijgt de kustgemeente een stijgend aantal meldingen binnen van inwoners en toeristen die klagen over het agressieve gedrag van zilvermeeuwen. Vroeger beperkten de klachten zich tot geluidsoverlast en vervuiling door uitwerpselen en het openpikken van vuilniszakken. Nu is er echter steeds meer sprake van fysieke agressie ten opzichte van de mens. Zo gaan de zilvermeeuwen over tot stoutmoedige luchtaanvallen. Daarbij storten ze zich op aperitiefhapjes of gaan aan de haal gaan met een belegd broodje of een zak friet uit handen van verbouwereerde slachtoffers. Ondanks het schudden van meeuweneieren en experimenteren met bitter smakende vuilniszakken blijft de zilvermeeuwenpopulatie toenemen. Sommige appartementbewoners durven zich zelfs niet op hun balkon begeven, uit schrik voor de schijnaanvallen. Indien de meeuwenproblematiek zo verder escaleert, hypothekeert dit het toerisme en de lokale economie aan de Belgische kust. Voor Knokke-Heist is de maat dan ook meer dan vol. Vlaanderen maakt in zijn jachtwetgeving geen gebruik van de Europese uitzonderingsmogelijkheid om toch te mogen jagen op de zilvermeeuw. Knokke-Heist wil nu dat Vlaams Minister voor Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege een einde maakt aan deze onhoudbare situatie.