19.8.09

Gekende scheepswrakken voor onze kust in kaart gebracht

Voor onze kust zijn alle gekende scheepswrakken nauwkeurig in kaart gebracht. Het zijn er circa 240. Het gigantische opzoekingswerk werd verricht door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. De informatie wordt binnenkort opgenomen in een internationale gegevensbank. Die overkoepelende databank is een project waar 7 Europese landen aan meewerken. Daarin zal men de nationaliteit van het vergane schip kunnen natrekken, de positie, de reden van de schipbreuk en het type wrak. Voorlopig zijn trouwens een 40-tal wrakken al nauwkeurig bestudeerd met de hulp van duikers. Het werk is echter nog niet af. Er liggen namelijk naar schatting meer dan 1000 waardevolle schepen voor onze kustlijn.