20.8.09

Deze zomer zakten veel minder zwaluwen naar Knokke-Heist af dan gewoonlijk

In totaal werden de voorbije weken door de milieudienst in Knokke-Heist 440 bewoonde zwaluwnesten geteld. Dat is ruim een kwart minder dan vorig jaar. Ondanks het feit dat de badstad al vele jaren subsidies verstrekt aan inwoners die onderdak verlenen aan zwaluwen zijn de vogels afgelopen lente op heel wat adressen niet komen opdagen. Bij de milieudienst stelt men vast dat ook elders in ons land de zwaluwen schaarser geworden zijn. Veel minder vogels zijn dit jaar uit Afrika teruggekeerd, zo heet het. Dat heeft mogelijk met slechtere omstandigheden in het zuiden te maken en ook met het feit dat in Afrika steeds vaker op de vogels wordt gejaagd als voedsel. In Knokke-Heist werden meer boerenzwaluwen geteld dan gewone huiszwaluwen. Ondertussen blijkt het dat de zwaluwen in de badstad het liefst nestelen in de buurt van de Knokkestraat, de Hazegrasstraat en de Dorpsstraat. Op 48 plaatsen werden grote kolonies aangetroffen. Dit jaar heeft Knokke-Heist aan inwoners ruim 12.000 euro aan toelagen verstrekt voor in totaal 440 geregistreerde bewoonde nesten.