4.6.09

Werken Oud Schoolgebouw Sincfala in laatste fase

De werken voor het installeren van een lift in het Oud Schoolgebouw van Sincfala in Heist zitten in de laatste fase. Zeer binnenkort wordt het dak definitief gedicht en de muren rond de liftschacht worden afgewerkt. In laatste instantie is ook nog plamuur- en schilderwerk voorzien. Dat alles zal nog één maand in beslag nemen. Met de realisatie van de lift zal in de toekomst ook het Oud Schoolgebouw toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. Vanwege het aansluiten van de lift op het elektriciteitscircuit zal Sincfala trouwens komende maandag gesloten zijn. Voor het hele project ontvangt Knokke-Heist van de Vlaamse overheid subsidies in het kader van het KustActieplan III.