3.6.09

Ondergrondse parking De Wielingen

Er komt een parkeerkelder onder het plein van “De Wielingen” in Knokke-Heist. Het gemeentebestuur heeft daartoe principiële goedkeuring gegeven. Het gaat om een niet-rotatieve parking met één of twee niveaus. De aanleg hangt samen met de nieuwbouw van Residentie St Georges. Omwonenden zullen de ondergrondse parkeerboxen kunnen aankopen. Na voltooiing van de werken wordt het bovenplein opnieuw aangelegd. Op het plein komt dan ook een kunstwerk. Dat zal gemaakt worden in overleg met de commissie Beelden in de Stad. De werken moeten klaar zijn maximaal twee jaar na het afleveren van de bouwvergunning.