2.6.09

Laguna wordt centrale kieslocatie van Heist en Duinbergen

Komende zondag gaan heel wat kiezers uit Heist en Duinbergen niet meer stemmen op hun gebruikelijke plaats. Wegens te weinig ruimte fungeren basisschool Het Anker en het parochiecentrum De Branding niet langer als kieslocatie. Ook het aantal stembureaus in Zaal Ravelingen is verminderd van 5 naar 3. Nieuwe centrale kieslocatie wordt de Laguna sporthal. Met 8 stembureaus wordt het meteen het grootste kiescentrum van heel de badstad. De wijziging heeft onder meer te maken met het groeiend aantal stemgerechtigden in de nieuwe woonzone Heulebrug. Heel wat mensen zullen zondag hun kiesplicht een stuk verder van huis moeten vervullen dan ze gewoon zijn. Bij de Laguna beschikt men echter over ruime parkeermogelijkheid en bewaakte fietsstallingen. Verder kan men ook gebruik maken van het openbaar vervoer tot aan de halte Krommedijk.


Gedetailleerde informatie over de veranderde stembusgang in Heist en Duinbergen vind je in ORO NieuwsMAGAZINE.