13.4.09

Snelheidsbeperking in Heistlaan door werken

Naar aanleiding van de rioleringswerken in de Ramskapellestraat zal de politie in de Heistlaan vanaf 20 april tijdelijke snelheidsbeperkingen invoeren. In de rijrichting naar Heist zal vanaf de rotonde op de Dudzelestraat een snelheidsbeperking van 70 km per uur gelden. Dat is normaal 90. Ter hoogte van de eigenlijke werkzone mag dan nog maximum 50 km per uur gereden worden. Eens voorbij de werkzaamheden geldt opnieuw het bestaande snelheidsregime. Ook vanuit de richting Heist is een vergelijkbare snelheidsbeperking van kracht. Tweewielers zullen tijdelijk in de twee richtingen gebruik moeten maken van het westelijk fietspad. Deze situatie blijft behouden tot eind juni.